Integrationer med hjälp av en integrationsmotor

Att göra en systemintegration på ett större företag är en mycket tids- och kunskapskrävande process. Med en direktintegration måste varje enskilt system som ska ingå i integrationen kunna ”prata” med alla andra system. Därför krävs det ändringar i varje system och om något system tillkommer så måste det göras ändringar för detta i alla andra system.

Därför är det mycket smartare att göra integrationen via en sk. Integrationsmotor. En integrationsmotor sitter som spindeln i nätet och alla system är kopplade mot denna. Det som måste göras för att info ska kunna skickas och ta emot av de andra systemen görs inte i själva systemen utan i integrationsmotorn. Det innebär att systemen inte blir slöa och att ändringar aldrig behöver göras i själva systemen. Det i sin tur innebär att det är lätt att lägga till och ta bort system.

Det går också att integrera externa system som kan hämta och lämna information direkt i företagets system. Jättebra vid t ex e-handel där leveranstider, fraktkostnader mm kan hämtas direkt från en logistikpartner.